FAQ

Najczęstsze pytania i odpowiedzi.

 1. Czy w siedzibie firmy można opłacać rachunki?
 2. Zgubiłem klucz do skrzynki pocztowej , co mam zrobić ?
 3. Mam uszkodzenie w mieszkaniu czy przyślecie do mnie serwisanta ?
 4. Gdzie mam zgłosić uszkodzenie ?
 5. Robię remont mieszkania i chcę zmienić położenie grzejników, czy muszę to zgłosić ?
 6. Robię remont mieszkania – czy muszę to zgłaszać ?
 7. Robię zabudowę w przedpokoju , czy mogę zabudować rury gazowe ?
 8. Kupiłem mieszkanie , co muszę załatwić u Administratora ?
 9. Jestem nowym lokatorem w budynku, która piwnica jest moja ?
 10. Wymieniłem wodomierz, czy muszę to zgłaszać ?
 11. Mam do wyrzucenia starą wannę , czy mogę ją zostawić przy śmietniku i czy zostanie ona zabrana przy najbliższym odbiorze dużych gabarytów ?
 12. W naszej wspólnocie jest kamera, jak mogę uzyskać nagranie ?
 13. Po zalogowaniu do systemu on-line nie widzę aktualnych wpłat na konto.

1. Czy w siedzibie firmy można opłacać rachunki?

Nie. Nie prowadzimy żadnych form przyjmowania i regulowania opłat i płatności. Wszelkie rachunki, opłaty i należności należy uiszczać na właściwe do operacji konto.

2. Zgubiłem klucz do skrzynki pocztowej , co mam zrobić ?

Skrzynka pocztowa należy do lokatora. W przypadku zgubienie / zniszczenia  kluczyka do skrzynki pocztowej lokator dokonuje naprawy  / wymiany zamka do skrzynki na własny koszt.

3. Mam uszkodzenie w mieszkaniu czy przyślecie do mnie serwisanta ?

Uszkodzenia w domu np. uszkodzenie pod zlewem, brak prądu w pokoju , jeżeli nie są związane z częściami wspólnymi Wspólnoty Mieszkaniowej są w gestii naprawy lokatora. Jeżeli jednak lokator będzie żądał przysłania do niego serwisanta a naprawa nie będzie związana z częściami wspólnymi Wspólnoty Mieszkaniowej , lokator zostanie obciążony kosztami naprawy.

4. Gdzie mam zgłosić uszkodzenie ?

Uszkodzenia na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej które wystąpiło w godz. 9.00 – 17.00 należy zgłaszać do naszego biura telefonicznie , E-mail lub przez formularz kontaktowy na stronie www.finosc.pl. Po godzinach pracy biura uszkodzenia należy zgłaszać na Pogotowie Lokatorskie. Nr tel. oraz adres Email dostępne są na Państwa tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.

5. Robię remont mieszkania i chcę zmienić położenie / wielkość grzejników, czy muszę to zgłosić ?

W przypadku zmiany miejsca mocowania grzejników lub zmiany parametrów grzejnika należy wykonać szkic wykonawczy i dostarczyć do naszego Działu Technicznego. Proszę zachować moc grzewczą grzejnika, wpływa to na całość ogrzewania na terenie WM.

6. Robię remont mieszkania – czy muszę to zgłaszać ?

Jeżeli remont mieszkania nie będzie powodował zmiany instalacji wewnątrz lokalu oraz nie wpłynie na części wspólne WM nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu. Grzecznościowo należy wywiesić ogłoszenie o możliwych hałasach związanych z remontem, orientacyjnym czasem trwania oraz należy zwrócić uwagę na czystość na klatce schodowej w przypadku wnoszenia / wynoszenia materiałów budowlanych lub odpadów poremontowych. Dodatkowo należy we własnym zakresie zadbać o wywóz materiałów poremontowych – NIE WOLNO ich wyrzucać do pojemników na odpady.

7. Robię zabudowę w przedpokoju , czy mogę zabudować rury gazowe ?

Instalacja gazowa należy do części wspólnych Wspólnoty Mieszkaniowej. Nie należy wykonywać zabudowy elementów wspólnych. Wyjątkiem jest zabudowanie instalacji  pod warunkiem wykonania otworów nawiewnych w dolnej i górnej części zabudowy. Należy również liczyć się z tym że w przypadku stwierdzenia awarii gazowej może wystąpić konieczność demontażu zabudowy.

8. Kupiłem mieszkanie , co muszę załatwić u Administratora ?

Po wykupieniu mieszkania należy dostarczyć do siedziby Administratora akt notarialny oraz protokół zdawczo odbiorczy. Na miejscu można wskazać adres kontaktowy oraz formę przyszłych kontaktów : listowną, telefoniczną lub podać adres E-mail.

9. Jestem nowym lokatorem w budynku, która piwnica jest moja ?

Prawo do zajmowania komórki piwnicznej nie jest zagwarantowane w momencie wykupowania mieszkania. Jeżeli w pomieszczeniach piwnicznych znajduje się wolna lub nie używana komórka lokator może ją zająć na własny użytek w porozumieniu z innymi lokatorami oraz zgłosić ten fakt do Administratora.

10. Wymieniłem wodomierz, czy muszę to zgłaszać ?

Po wymianie wodomierza na nowy lub zmianie jego położenia w wyniku czego nastąpi zdjęcie plomby zabezpieczającej należy fakt ten zgłosić do Działu Technicznego w celu ponownego założenia plomby.

Jeżeli we Wspólnocie zamontowane są wodomierze radiowe i jest podpisana uchwała na ich obsługę zagadnieniami wymiany , legalizacji oraz plombowania zajmuje się Wspólnota Mieszkaniowa.

11. Mam do wyrzucenia starą wannę , czy mogę ją zostawić przy śmietniku i czy zostanie ona zabrana przy najbliższym odbiorze dużych gabarytów ?

Do  grupy odpadów wielkogabarytowych  zaliczamy między innymi: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów, itp. Nie zaliczamy wszelkiego rodzaju części samochodowych, odpadów sanitarnych, remontowych, rozbiórkowych, budowlanych, w tym stolarki okiennej i drzwiowej oraz palet . W ramach usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych NIE  jest realizowany odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Harmonogram wywozu odpadów jest zamieszczony na Państwa tablicy ogłoszeń lub można go uzyskać w naszym Sekretariacie.

12. W naszej wspólnocie jest kamera, jak mogę uzyskać nagranie ?

Aby uzyskać nagranie z systemu monitorowania zainstalowanego we Wspólnocie Mieszkaniowej należy wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie nagrania do Administratora lub Zarządcy Wspólnoty. We wniosku należy wyszczególnić rodzaj zdarzenia, dokładną datę , godzinę oraz miejsce. Na podstawie tego wniosku właściciel danych czyli w tym przypadku Zarząd wspólnoty podejmuje decyzję o zabezpieczeniu nagrania. Wniosek w którym nie podano powodu zabezpieczenia nagrania nie będzie realizowany. Wynika to bezpośrednio z Dyrektywy RODO o ochronie danych osobowych.

13.Po zalogowaniu do systemu on-line nie widzę aktualnych wpłat na konto.

Dane która znajdują się w systemie on-line są oparte o przelewy bankowe które pobierane są raz w miesiącu.             Dlatego też mogą wystąpić różnice w saldach a naszymi obliczeniami. Jeżeli różnica wynosi więcej niż dwa miesiące a   wiedzą państwo że była dokonywana wpłata proszę o kontakt z naszym Działem Księgowym w celu wyjaśnienia sytuacji.