Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję :

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fino s.c. Marzena Blacha Piotr Filipiuk z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pocztowa 30/10;

2) kontakt z Administratorem możliwy jest przez adres email rodo@finosc.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. F, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych, w odpowiedzi na zapytanie, w celu przysłania oferty na podstawie art. 6 ust 1 pkt a,b;

5) Administrator występuje w imieniu wspólnot mieszkaniowych jako podmiot przetwarzający;

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas uzależniony od realizacji kontaktu , umowy;

8) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą firmy niezbędne do prawidłowego realizowania umowy o zarządzanie wspólnotą mieszkaniową;

9) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z umowy powierzenia danych osobowych;

10) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeśli nie koliduje do z umową o zarządzaniu;

Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

11) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

12) podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy;

13) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem do nawiązania kontaktu lub przedstawienia oferty. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu z naszej strony;