Niedziałkowskiego 15 – zapytanie ofertowe

  • -

Niedziałkowskiego 15 – zapytanie ofertowe

Category : Bez kategorii

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Niedziałkowskiego 15,15A w Szczecinie zwraca się z prośbą o przesłanie kosztorysu ofertowego na wykonanie prac polegających na usunięciu papy smołowej z przestrzeni między stropowej między III a IV kondygnacją (poddaszem zaadaptowanym na lokale mieszkalne) w/w budynku.

Zakres prac zgodnie z Opinią Techniczną:

– całkowity demontaż podłogi w lokalu zaadaptowany na poddasze wraz płytą OSB.
– usunięcie wełnę mineralnej, papy, deski ślepego pułapu.
– ocena belek stropowych pod kątem zastosowanego środka impregnującego.
– oszlifowanie belek stropowych w celu usunięcia impregnatu.
– zabezpieczenie belek preparatem ochronnym w celu zabezpieczenia drewna przed działaniem ognia, grzybów i owadów.
– wykonanie nowego ślepego pułapu z deski lub płyty OSB.
– wykonanie izolację z folii.
– ułożenie wełny mineralnej.
– wykonanie nowej podłogi na zamontowanej płycie OSB.

Opinia Techniczna do wglądu w siedzibie naszego biura przy ulicy Pocztowej 30/10 od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-16:00 lub w drodze mailowej: dt@fino.gryf.pl