Category Archives: wspólnota

Przerwa w dostawie prądu

Informujemy lokatorów o planowanej przerwie w dostawie prądu elektrycznego w dniu 16 marca 2023 roku w godzinach 8.30 – 14.30 na adresie :

 • Wyzwolenia 89
 • Wyzwolenia 91
 • Wyzwolenia 93

Przerwa spowodowana będzie pracami prowadzonymi przez Enea Operator.


 • -

Bol. Śmiałego 10 – awaria instalacji gazowej

Category : remont wspólnota

Szanowni Państwo , informujemy że ze względu na awarię instalacji gazowej która nastąpiła w dniu 09.01.2023 przerwa w dostawie potrwa do soboty 14.01.2023.

Aktualnie trwają prace naprawcze związane z wymianą uszkodzonych elementów.


Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła

Tags :

Category : wspólnota

Od 1 lipca 2021 roku właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłaszania źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dotyczy to źródeł ogrzewania i spalania paliw do mocy 1MW i nie wymagające osobnych pozwoleń emisyjnych.

Dotyczy to takich elementów jak:

 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy;
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem;
 • piec kaflowy na paliwo stałe;
 • kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe;
 • trzon kuchenny/ piecokuchnia/ kuchnia węglowa;
 • pompa ciepła powietrzna, pompa ciepła gruntowa, pompa ciepła do c.w.u.;
 • kocioł olejowy;
 • kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy, przepływowy/ kominek gazowy;
 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny;
 • miejska sieć ciepłownicza, ciepło systemowe, lokalna sieć ciepłownicza;
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania, geotermię z wyjątkiem fotowoltaiki.

W przypadku budynków wielorodzinnych ze wspólnotą mieszkaniową deklaracja jest wypełniana przez zarządcę nieruchomości tylko jeśli budynek ma jedno źródło ogrzewania i nie ma innych metod ogrzewania np. pieca, kominka, itp.

W takim przypadku każdy właściciel lokalu ma obowiązek zgłoszenia tego indywidualnie.

Źródło ogrzewania można zgłosić zarówno tradycyjnie w formie papierowej lub osobiście we właściwym urzędzie. W tym przypadku należy deklarację wypełnić , wydrukować i podpisać.

Deklarację można również wypełnić w formie elektronicznej który po wypełnieniu podpisuje się Profilem Zaufanym lub e-dowodem.

Deklaracja dostępna jest pod tym adresem : https://ceeb.gov.pl

W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych, budynków i lokali mieszkalnych właściwym formularzem jest dokument „A”.

Dla budynków niemieszkalnych wypełniany jest formularz „B”.

Deklarację należy wypełnić i złożyć w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Brak zgłoszenia źródła ciepła może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości do 500 zł.

Informację czy Państwa Wspólnota Mieszkaniowa ma już wypełnioną deklaracje, czy też musicie Państwo dokonać tego osobiście można uzyskać w naszym biurze w dziale wspólnot.


Gabaryty na strychu/piwnicy a zagrożenie pożarowe.

Pomieszczenia strychu oraz piwnicy często wykorzystywane są niewłaściwie przez lokatorów jako magazyn na stare i niepotrzebne rzeczy które „na pewno przydadzą się później”.

Niestety doświadczenie wskazuje że tego typu gabaryty prawie nigdy się już nie przydają i zalegają tylko jako niepotrzebne graty.

Niezależnie od tego że zabierają przestrzeń pomieszczenia utrudniając jego prawidłowe wykorzystywanie ale co ważniejsze i groźniejsze powodują znaczące zagrożenie pożarowe.

Zalegające rzeczy mogą stanowić przyczynę pożaru oraz powodować utrudnienia w czasie akcji gaśniczej czy ratowniczej.

Materiały takie jak farby, lakiery, meble, makulatura, zabawki czy  stare ubrania są elementami które znacząco przyspieszają roznoszenie się ognia w przypadku pożaru.

Powołując się na Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U.2010.109.719 z dn. 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ,par 4 pkt 1:

„ W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
12) składowania materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowanych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach.”

należy wskazać że nie wolno jest składować tego typu materiałów.

Nie stosowanie się do tego przepisu może skutkować wezwaniem lokatora do usunięcia gabarytów na własny koszt . W przypadku nie zastosowania się do wezwania Wspólnota Mieszkaniowa może usunąć wskazane gabaryty a kosztami obciążyć lokatora. Dodatkowo lokator może zostać obciążony kosztami mandatu nałożonego przez Straż Pożarną.

Pomijając kwestię finansową należy zauważyć że zdrowie i bezpieczeństwo jest dużo ważniejsze od możliwości przechowywania paru zbędnych mebli czy kartonów na strychu czy piwnicy.


Niedziałkowskiego 15a – wyłączenie gazu

Informujemy że w dniu 03.03.2022 nastąpi wyłączenie gazu w godzinach 7.00- 18.00 na adresie Niedziałkowskiego 15a fron i lewa strona.

Jest to związane z wymianą pionu gazowego w piwnicach.

Administrator


Awaryjne wyłączenie sieci cieplnej SEC

Category : SEC wspólnota

Dzień dobry,

w imieniu Szczecińskiej Energetyki Cieplnej informujemy o awaryjnym, czasowym wstrzymaniu dostawy ciepła systemowego, w terminie: od dnia 01.03.2022 r. od godz. 10:00, do dnia 01.03.2022 r., do godz. 22:00.

Obiekty objęte wyłączeniem zlokalizowane są pod następującymi adresami:

ul. Rayskiego 2-4 (2, 3, 4)
ul. Rayskiego 1
ul. Podhalańska 3 (1, 2, 3)
ul. Podhalańska 3 (1, 2, 3)
ul. Podhalańska 4 (4, 5, 6)
ul. Podhalańska 4 (4, 5, 6)
ul. Mazurska 8a
ul. Rayskiego 5 (5, 6, 7, 8)
ul. Rayskiego 37 (35, 36, 37, 38, 39)
ul. Rayskiego 40 (40, 41)
ul. Mazurska 6 (4, 5, 6, 6a, 6b)
ul. Mazurska 3
ul. Kujawska 5-6
ul. Kujawska 7
ul. Kujawska 8
al.. Piłsudskiego 2 (1, 2, 3, 4, 5, 6)
ul. Mazurska 40
ul. Mazurska 42
al.. Piłsudskiego 7
al.. Piłsudskiego 10 (8, 9, 10, 11, 12)
pl. Grunwaldzki 3-4
al.. Wyzwolenia 37 (37, 39, 41)
al.. Wyzwolenia 47 (43, 45, 47)
al.. Wyzwolenia 27 (25, 27, 29, Piłsudskiego 1a)
al.. Wyzwolenia 33 (31, 33, 35)

Więcej informacji także na stronie internetowej SEC – Przerwy w dostawie

Przepraszamy za powstałe utrudnienia. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić dostawy ciepła


 • -

Wielkopolska 24 – zakończenie prac

Administrator „Fino” s.c. informuje że z dniem 13.01.2022 został zakończony remont elewacji frontowej wraz z dociepleniem.

W wyniku przeprowadzonych prac wykonano kompleksowe odnowienie elewacji frontowej wraz z odtworzeniem elementów ozdobnych. Zakres prac obejmował również remont balkonów i dołożenie warstwy ocieplającej.

Tak szeroki zakres prac pozwolił Wspólnocie Mieszkaniowej na skorzystanie z premii finansowej z tytułu termomodernizacji budynku. Pozwoliło to na zaoszczędzenie znaczących środków finansowych Wspólnoty Mieszkaniowej.


 • -

Rozliczenia wodomierzy

Category : wspólnota

Szanowni mieszkańcy

Administrator Fino s.c. przypomina, że zbliża się termin rozliczeń indywidualnych wodomierzy.

W związku z tym prosimy o podawanie stanów wodomierzy do dnia 05.01.2022r.

 • pisemnie na adres e-mail:biuro@fino.gryf.pl ,
 • telefonicznie na nr tel. 91 812 84 45 , 91 812 84 46, 512 371 137.

Informujemy, że stany podane po 5 stycznia 2022 roku mogą nie być brane pod uwagę.


 • -

Swarożyca 11 – ogródek od strony ulicy.

Category : inwestycja wspólnota

W dniu 20.12.2021 przy Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy Swarożyca 11 odebrano prace dotyczące wykonania ogródków od strony ulicy przed kamienicą.

Nasadzone rośliny oraz płotek ozdobiły kamienicę nadając jej estetyczny wygląd oraz dokładając kolejny element zieleni na tym obszarze.


Piłsudskiego 7 – konserwacja stolarki

Category : miasto remont wspólnota

Szanowni Państwo , informujemy że zakończono kolejny etap przywracania świetności kamienicy przy ul. Piłsudskiego 7. W trakcie tego etapu wykonano inwestycję polegającą na przywróceniu oryginalnego wyglądu stolarki drzwiowej od strony klatki schodowej oraz odtworzenie brakujących elementów stolarki schodowej wraz z elementami wykonanymi przez kowalstwo artystyczne.

Jest to drugi etap prac prowadzonych na Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 przy dofinansowaniu Urzędu Miasta oraz pod nadzorem konserwatora miejskiego. Dofinansowanie uzyskane dla Wspólnoty w wysokości 90 000 zł pozwoli na przywrócenie świetności tej zabytkowej kamienicy. Elementy zdobień na klatce takie jak zdobienia, stolarka ozdobna oraz kowalstwo artystyczne dopełniają poprzedni etap prac konserwacyjno-remontowych prowadzonych na tej wspólnocie.